Sommaren ger överpriser för byggnadsställningar

De flesta projekt som rör husets fasad och förändringar på denna har gemensamt i att de ofta sker under sommaren. Adderar man här att folk ofta har sin semester då och nämner ytterligare en gemensam nämnare i form av byggnadsställningar så förstår nog de flesta vart vi vill komma.

Oavsett om du ska måla om ditt hus eller lägga om ditt tak så behöver du byggnadsställningar och ska du göra detta projekt under din semester så är rådet följande: boka in byggnadsställningar under vintern. Varför? Jo, av den anledningen att det finns en så massiv konkurrens och efterfrågan under sommaren – särskilt i Stockholm – och att du dels riskerar att inte få tag på någon och att du dels riskerar att få betala ett väldigt överpris om så är fallet.

Bokar man sina byggnadsställningar under vintern i Stockholm och skriver ett avtal för en viss period under sommaren så blir priset mycket, mycket billigare och man får dessutom svart på vitt att man inte blir utan.

Då vi ändå berört det så kan vi även nämna att du bör sondera terrängen bland de uthyrare av byggnadsställningar som finns i Stockholm. Här kan det skilja oerhört mycket i pris och ibland närmare trettiotusen kronor mellan två stycken företag. En summa som man definitivt kan ha roligare för.

Hyr byggnadsställningar en vecka extra

Vidare i ditt avtal så bör du även se till att förlänga tiden. Varför? Jo, för att om du ska måla om, byta tak eller göra något annat som kräver byggnadsställningar så kommer du att vara beroende av vädret. Väder som du inte kan förutspå med tanke på att du bokar dina byggnadsställningar under vintern, men som kan föra med sig en väldigt stor och ovälkommen kostnad i form av övertidshyra. I och med att efterfrågan är så hög i Stockholm så jobbar många företag med att lägga på en närmast oskälig summa om du behöver dina byggnadställningar en längre tid än avtalat.

Det här innebär att du kommer att tjäna på att överskatta tiden för sitt projekt. Tror du att det tar två veckor att byta tak – lägg på en extra och du kommer i slutändan att tjäna pengar på detta. Dels så har du en marginal som ger dig ett bättre jobb och dels så slipper du betala den övertidshyra av ren ockerkaraktär för byggnadsställningar.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Planera för att din flyttstädning tar tid

Det finns en slags – går-det-så-går-det- attityd – i samband med flyttar och där man tar allting för givet. Man tror att en flytt i sig är något som sker lite på uppstuds och där man inte behöver göra mer än att packa, bära, transportera och därefter bära igen. Får inte allting plats i det första lasset – ja, då är det inte värre än att man återvänder och kör ytterligare en gång. Det här tänket kring en flytt är något som i många fall straffar sig och detta rent ekonomiskt. För – vad har man glömt i och med detta och vilket är det sista momentet som utelämnats här?

Jo, en flyttstädning. En flyttstädning är något som måste ske och det som är gemensamt mellan alla flyttar – oavsett om det sker från en vill i Stockholm eller från en lägenhet i Karlstad – är att detta moment alltid sker sist i en flytt. Det vill säga; tar man för lättvindigt på allt annat så kommer det att stjäla tid från denna flyttstädning och man tvingas i och med detta göra denna forcerat, stressat och mindre noggrant. Faran med detta? Ja, att man tvingas betala för sig. Att en flyttstädning är obligatorisk innebär att en utebliven sådan kan föra med sig krav på ersättning från de som ska flytta in. Krav som bekostar en städfirma och som brukar vara ganska höga. 

Rut-avdraget ger en billigare flyttstädning

Det vi kan säga gällande en flyttstädning är följande: antingen så planerar du din flytt på ett bättre sätt och där du räknar med att detta moment är det som tar mest tid, det är nämligen mycket som ingår, – avsätt minst en dag; enbart exempelvis fönsterputs kommer att ta flertalet timmar – och att du hela tiden har flyttstädning som det slutliga målet. Eller också så anlitar du på egen hand en flyttfirma; något som kommer att bli billigare än den summa du kan få som återkrav från de som köpt din bostad i exempelvis Stockholm.

Varför? Jo, för att du kan använda dig av rut-avdraget och att du därmed kan dra av halva arbetskostnaden på din flyttstädning då du deklarerar och få tillbaka summan på din skatt. Rut-avdraget gäller över hela Sverige – Malmö, Stockholm eller Kiruna spelar ingen roll – och huruvida du är berättigad är något du kollar upp genom att besöka – och logga in på – Skatteverkets hemsida.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Ta extern hjälp till din Bostadsrättsförening

Då en styrelsepost i en bostadsrättsförening inte ger några stora pengar utan mer handlar om ett slags hedersuppdrag där vem som helst kan bli vald så kan detta medföra problem. Sitter man i en styrelse så handlar det nämligen om att man ska fatta många beslut – beslut som dessutom handlar om att hantera medlemmarnas pengar.

Detta innebär att man ofta låter en extern part sköta saker som rör skötseln av husen, planering kring fastigheterna och eventuella framtida renoveringar av dessa. Det här kallas teknisk förvaltning och här finns det en stor ekonomisk vinning för bostadsrättsföreningar att göra. Genom att låta en extern partner sköta beslut som rör fastigheterna som tillhör föreningen så kan man bevara värdet på dessa och man kan på sikt också gå med stor vinst.

Om vi kortfattat säger hur ett företag som erbjuder tjänsten teknisk förvaltning kan jobba och hur de kan hjälpa en bostadsrättsförening rent konkret så kan det börja med att man sätter upp en underhållsplan.

Denna underhållsplan kan innehålla allt ifrån skötseln av fastigheterna, marken och tomterna. Vidare kan det också vara så att man genom denna planerar olika investeringar – kan det löna sig att byta till exempelvis bergvärme, kan det vara läge att byta fönster för lägre energiförbrukning, kan ett nytt tak vara på sin plats?

Kort sagt; det företag man anlitar för teknisk förvaltning ger en förening ett underlag som de kan använda sig av för att bättre planera sin ekonomi – både sin nuvarande och sin framtida.

Teknisk förvaltning ger er trygghet

Det är naturligtvis viktigt att styrelsen och medlemmarna i en bostadsrättsförening får veta vad som sker- och vad som händer med deras pengar och därför måste också det företag man anlitar för teknisk förvaltning vara fullständigt transparenta – dela vid årsmöten, visa upp sina planering, visa vilka projekt som kan komma att planeras och hur mycket dessa i så fall skulle kosta – och det är av väldig vikt att alla känner förtroende för företaget i fråga.

Om vi här säger att du är en styrelsemedlem i en större bostadsrättsförening och står inför att välja ett företag för teknisk förvaltning – finns det då något som du ska tänka på?

Först och främst så ska du se över vilken underhållsplan som detta företag sätter upp samt även vad som ingår i tjänsterna de erbjuder. Dessutom måste du kunna känna detta förtroende och detta är något som du snabbast skaffar dig genom att kontakta företaget i frågas befintliga och tidigare kunder. Det vill säga – referenser gäller även då det kommer till teknisk förvaltning och kanske mer här än inom något annat område.

Vid rätt val av företag finns det alla möjligheter att just er förening tjänar stora pengar och likaväl kan ett dålig val istället kosta er stora summor. Se till att verkligen kolla upp vilka företag som erbjuder sina tjänster i den stad där er bostadsrättsförening ligger, ring referenser, kolla bokslut och likviditet. Det här är – som sagt – en ganska avgörande fråga för er ekonomi.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Efter renovering – professionell byggstädning i Stockholm

Stockholm är en stad som ständigt växer och detta sett både till ytan och sett till befolkningen – något som också, naturligtvis, går hand i hand. Ju fler människor som flyttar till staden, desto större måste den också bli så att alla nya personer kan ha någonstans att bo. Det här för med sig både större nybyggnationer och – det som vi här ska fokusera på – fler och fler renoveringar.

Vid det sistnämnda så handlar det om att man vill sätta sin egen prägel på sitt boende; kort sagt: köper man en ny bostad i Stockholm så finns det också en stor chans att man på något sätt vill renovera för att man ska trivas och där man anpassar bostaden helt efter sina egna och sin familjs behov. Det här gör att renoveringar i Stockholm är väldigt vanligt förekommande och något som ytterligare spär på detta är att renoveringar numera är billigare än någonsin att genomföra.

Tack vare rot-avdraget där man kan dra av upp till 30% av arbetskostnaden för att låta professionella yrkesmän genomföra det projekt man står inför på sin deklaration och därefter få summan tillbaka på sin skatt så har också fler ansett sig ha råd att förverkliga sina drömmar. Rot-avdraget har, kort sagt, gjort att fler personer i Stockholm kunnat öppna sin plånbok och förändrat sina boenden efter eget tycke och smak. Detsamma gäller ett annat avdrag som är möjligt att använda och som – på mer än ett sätt – går hand i hand med rot-avdraget; nämligen rut-avdraget. Hur kan man då se till att kombinera dessa skattesubventioner?

Jo, om vi förklarar detta på ett enkelt sätt så kan vi säga att du precis anlitat en firma i Stockholm för en omfattande köksrenovering och där du nu således ska flytta in igen. Men – innan denna inflyttning kan ske så måste du städa och – som de flesta vet – så medför en renovering väldigt mycket damm, väldigt mycket smuts och det kan vara svårt att få allting rent. Här är rådet följande: anlita en professionell städfirma i Stockholm för en byggstädning och se till att göra detta med ditt rut-avdrag.

Använd rut-avdraget vid din byggstädning i Stockholm

En byggstädning innebär att företaget du anlitar i Stockholm använder speciella verktyg som verkligen klarar av att suga upp det känsliga byggdammet, de större flisorna och den smuts som dina ordinare maskiner – dammsugaren primärt – inte skulle kunna göra utan att maskinen i fråga tar skada. Rut-avdraget är perfekt att använda vid en byggstädning och innebär – förenklat – att du kan dra av halva arbetskostnaden för den städfirma i Stockholm du anlitar.

Byggstädning – professionell sådan – gör att du direkt, oavsett vilken typ av renovering du genomfört, kan flytta in i din bostad och där du slipper det stora, krävande jobb som du annars måste lägga på städning. Här kan man se det tydligaste exemplet på där Rot- och Rut-avdrag lever i symbios – först anlitar man professionella yrkesmän för sin renovering och därefter så låter man en professionell städfirma i Stockholm genomföra en byggstädning.

Ett enkelt och billigt sätt att snabbt komma på plats efter ett omfattande projekt i sin nya bostad och ett vanligt sådant i just Stockholm där – som sagt – renoveringar är vanligt förekommande.

Behöver du hjälp med byggstäd efter en renovering. Då kan vi tipsa om www.byggstädningstockholm.biz

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Kostnaden för advokat varierar

Det finns en felaktighet som många gör då det handlar om advokatyrket och denna består av att det handlar om ett jobb där betalningen inte alls motsvarar det jobb man lägger ner. Det vill säga; många anser att en advokat kan ta ut för mycket arvode i förhållande till jobbet denne lägger ner. Vi säger här att det handlar om en orättvis bild och detta är något vi baserar på följande: det finns dels inget fast arvode då man talar om en advokat och det är dessutom svårt att mäta hur mycket tid denna lagt ner (och ska ha betalt för).

Gällande priset för en advokat så får man som klient utgå ifrån att det utgår från Advokatssamfundets regler och att det begärda priset i och med detta ska vara skäligt. En något luddig formulering kan man anse; men en advokat jobbar alltid enligt god advokated och därför får man också lita på att den räkning man får motsvarar det jobb som advokaten i fråga lagt ner. Anlitar du en advokat i Norrköping som ska bistår dig vid en rättegång som gäller ekonomisk brottslighet så kan notan här bli hög – helt enkelt för att denne advokat kommer att tvingas lägga ner mycket tid på att undersöka alla dina transaktioner och därefter leda i bevis att du är oskyldig.

Skulle samme advokat istället bistå dig vid ett fall där du står åtalad för misshandel och där det finns flera starka vittnen som är beredd att vittna om motsatsen; att du är oskyldig  – ja, då kommer det inte att krävas fullt lika mycket jobb för att bevisa din oskuld och kostnaden blir därmed lägre.

En advokat i Norrköping kan vara billigare

Märk väl här – den ersättning man betalar för en advokat varierar och handlar om fall- till fall samt vilken advokat man anlitar. En högprofilerad advokat som exempelvis Leif Silbersky kommer förmodligen att begära ett högre arvode än vad en vanlig advokat från Norrköping kommer att göra.

Här får man som klient utgå från att A: ersättningen baseras på god advokated och är skälig och att B: man får det man betalar för. Anlitar man en skicklig advokat som Leif Silbersky – ja, då förväntar man sig också ett väldigt hårt jobb som väl motsvarar den ersättning han begär.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar